www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue - Pyhävesi

Vesistöennusteet > Kymijoen vesistöalue > Pyhävesi > Tulovirtaamaennuste tekstinä
Maksimitulovirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 28.9.2020 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 26.9.2020 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 30.9.2020 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 3.48 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 2.07 - 5.88 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 2.07 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 2.68 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 4.56 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 5.88 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 2.07 m3/s ja maksimiarvo 6.59 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto