www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue - Pyhävesi

Vesistöennusteet > Kymijoen vesistöalue > Pyhävesi > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 1.10.2020 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 17.9.2020 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 2.10.2020 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 1.92 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 1.80 - 2.40 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 1.80 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 1.80 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 2.06 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 2.40 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 1.80 m3/s ja maksimiarvo 2.84 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto