www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue - Parantala

Vesistöennusteet > Kymijoen vesistöalue > Parantala > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 4.12.2020 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 4.12.2020 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 4.12.2020 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 10.1 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 10.1 - 10.1 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 10.1 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 10.1 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 10.1 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 10.1 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 10.1 m3/s ja maksimiarvo 10.1 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1970 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 9.56 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 14.00 m3/s, se on havaittu 09.10.1991 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 6.20 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           7.17           0.301          
  2           9.32           0.191          
  3           9.93           0.243          
  4           10.32           0.286          
  5           10.61           0.322          
  6           10.84           0.351          
  7           11.03           0.376          
  8           11.19           0.398          
  9           11.34           0.417          
  10           11.46           0.435          
  15           11.94           0.501          
  20           12.28           0.549          
  30           12.75           0.616          
  40           13.08           0.664          
  50           13.34           0.701          
  60           13.55           0.731          
  70           13.72           0.757          
  80           13.88           0.779          
  90           14.01           0.799          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  100           14.13           0.817          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 1402050 Pyhäjärvi Parantala havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto