www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue - Konnevesi Siikakoski

Vesistöennusteet > Kymijoen vesistöalue > Konnevesi Siikakoski > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 8.6.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 29.5.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 28.6.2019 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 57.2 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 46.7 - 81.4 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 46.7 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 53.5 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 64.3 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 81.4 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 44.8 m3/s ja maksimiarvo 87.4 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1967 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 92.27 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 143.00 m3/s, se on havaittu 21.06.1988 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 47.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           57.62           4.278          
  2           88.81           2.712          
  3           97.63           3.446          
  4           103.28           4.066          
  5           107.46           4.567          
  6           110.78           4.984          
  7           113.54           5.340          
  8           115.91           5.650          
  9           117.97           5.923          
  10           119.80           6.169          
  15           126.77           7.118          
  20           131.65           7.793          
  30           138.46           8.747          
  40           143.26           9.426          
  50           146.98           9.953          
  60           150.01           10.384          
  70           152.56           10.749          
  80           154.77           11.066          
  90           156.72           11.345          
  100           158.47           11.595          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 1403900 Konnevesi - luusua havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto