www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue - Konnevesi Siikakoski

Vesistöennusteet > Kymijoen vesistöalue > Konnevesi Siikakoski > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 27.5.2020 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 16.5.2020 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 12.6.2020 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 74.9 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 39.1 - 108 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 39.1 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 60.0 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 87.2 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 108 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 31.8 m3/s ja maksimiarvo 114 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

  • Vuosien 1967 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 92.87 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 143.00 m3/s, se on havaittu 21.06.1988 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 47.00 m3/s.
  • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

    Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
    1           57.83           4.283          
    2           89.37           2.715          
    3           98.29           3.450          
    4           103.99           4.070          
    5           108.22           4.573          
    6           111.58           4.990          
    7           114.37           5.346          
    8           116.76           5.656          
    9           118.85           5.930          
    10           120.70           6.176          
    15           127.74           7.126          
    20           132.67           7.802          
    30           139.56           8.758          
    40           144.42           9.437          
    50           148.17           9.965          
    60           151.23           10.396          
    70           153.82           10.762          
    80           156.05           11.079          
    90           158.02           11.358          
    100           159.79           11.608          
  • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 1403900 Konnevesi - luusua havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto