www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue - Konnevesi Siikakoski

Vesistöennusteet > Kymijoen vesistöalue > Konnevesi Siikakoski > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 23.5.2021 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 10.5.2021 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 4.6.2021 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 92.4 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 72.4 - 118 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 72.4 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 81.4 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 101 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 118 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 72.4 m3/s ja maksimiarvo 136 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1967 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 92.87 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 143.00 m3/s, se on havaittu 21.06.1988 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 47.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           57.83           4.283          
  2           89.37           2.715          
  3           98.29           3.450          
  4           103.99           4.070          
  5           108.22           4.573          
  6           111.58           4.990          
  7           114.37           5.346          
  8           116.76           5.656          
  9           118.85           5.930          
  10           120.70           6.176          
  15           127.74           7.126          
  20           132.67           7.802          
  30           139.56           8.758          
  40           144.42           9.437          
  50           148.17           9.965          
  60           151.23           10.396          
  70           153.82           10.762          
  80           156.05           11.079          
  90           158.02           11.358          
  100           159.79           11.608          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 1403900 Konnevesi - luusua havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto