www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue - Konnevesi Siikakoski

Vesistöennusteet > Kymijoen vesistöalue > Konnevesi Siikakoski > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 3.6.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 24.5.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 15.6.2018 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 100 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 74.4 - 132 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 74.4 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 92.0 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 118 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 132 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 74.2 m3/s ja maksimiarvo 139 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1967 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 92.50 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 143.00 m3/s, se on havaittu 21.06.1988 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 47.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           57.59           4.351          
  2           89.01           2.759          
  3           97.90           3.505          
  4           103.58           4.136          
  5           107.79           4.646          
  6           111.14           5.070          
  7           113.92           5.432          
  8           116.30           5.747          
  9           118.38           6.026          
  10           120.23           6.275          
  15           127.24           7.240          
  20           132.16           7.927          
  30           139.02           8.898          
  40           143.86           9.588          
  50           147.60           10.125          
  60           150.65           10.563          
  70           153.22           10.934          
  80           155.45           11.256          
  90           157.41           11.540          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  100           159.17           11.794          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 1403900 Konnevesi - luusua havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto