www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue - Konnivesi Vuolenkoski

Vesistöennusteet > Kymijoen vesistöalue > Konnivesi Vuolenkoski > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 11.4.2021 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 23.3.2021 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 26.5.2021 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 337 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 233 - 431 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 233 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 283 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 387 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 431 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 228 m3/s ja maksimiarvo 492 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1970 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 371.56 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 568.00 m3/s, se on havaittu 07.01.1975 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 201.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           225.54           18.385          
  2           356.96           11.657          
  3           394.12           14.812          
  4           417.91           17.475          
  5           435.52           19.631          
  6           449.53           21.424          
  7           461.16           22.952          
  8           471.11           24.282          
  9           479.81           25.460          
  10           487.54           26.515          
  15           516.89           30.592          
  20           537.43           33.495          
  30           566.14           37.597          
  40           586.37           40.514          
  50           602.02           42.780          
  60           614.77           44.633          
  70           625.54           46.201          
  80           634.86           47.561          
  90           643.07           48.761          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  100           650.42           49.835          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 1406950 Konnivesi Vuolenkoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto