www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue - Liekune Kissakoski

Vesistöennusteet > Kymijoen vesistöalue > Liekune Kissakoski > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 15.12.2020 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 1.12.2020 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 22.12.2020 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 24.7 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 16.3 - 39.4 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 16.3 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 20.1 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 27.2 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 39.4 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 14.6 m3/s ja maksimiarvo 47.1 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1949 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 44.04 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 74.00 m3/s, se on havaittu 12.06.1955 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 23.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           30.37           1.440          
  2           42.67           0.913          
  3           46.15           1.160          
  4           48.38           1.368          
  5           50.03           1.537          
  6           51.34           1.678          
  7           52.43           1.797          
  8           53.36           1.902          
  9           54.17           1.994          
  10           54.89           2.076          
  15           57.64           2.396          
  20           59.56           2.623          
  30           62.25           2.944          
  40           64.15           3.173          
  50           65.61           3.350          
  60           66.80           3.495          
  70           67.81           3.618          
  80           68.68           3.725          
  90           69.45           3.819          
  100           70.14           3.903          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 1407850 Liekune Kissakoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto