www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue - Pernoonkoski

Vesistöennusteet > Kymijoen vesistöalue > Pernoonkoski > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 16.8.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 16.8.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 16.8.2019 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 76.2 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 76.2 - 76.3 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 76.2 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 76.2 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 76.3 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 76.3 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 76.2 m3/s ja maksimiarvo 79.0 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1970 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 369.00 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 564.00 m3/s, se on havaittu 19.12.1981 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 168.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           200.73           21.188          
  2           352.17           13.434          
  3           395.00           17.069          
  4           422.42           20.138          
  5           442.71           22.624          
  6           458.85           24.689          
  7           472.26           26.450          
  8           483.73           27.983          
  9           493.75           29.340          
  10           502.66           30.557          
  15           536.48           35.255          
  20           560.16           38.601          
  30           593.23           43.328          
  40           616.56           46.689          
  50           634.59           49.300          
  60           649.28           51.436          
  70           661.69           53.243          
  80           672.43           54.810          
  90           681.90           56.193          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  100           690.36           57.431          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 1410400 Pernoonkoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto