www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue - Pernoonkoski

Vesistöennusteet > Kymijoen vesistöalue > Pernoonkoski > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 27.4.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 27.4.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 10.5.2019 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 111 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 109 - 124 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 109 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 110 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 112 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 124 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 109 m3/s ja maksimiarvo 147 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1970 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 370.39 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 564.00 m3/s, se on havaittu 19.12.1981 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 168.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           201.12           21.535          
  2           353.47           13.654          
  3           396.56           17.349          
  4           424.13           20.469          
  5           444.55           22.995          
  6           460.78           25.094          
  7           474.27           26.884          
  8           485.81           28.442          
  9           495.89           29.821          
  10           504.85           31.058          
  15           538.87           35.833          
  20           562.69           39.234          
  30           595.97           44.038          
  40           619.43           47.455          
  50           637.57           50.109          
  60           652.36           52.279          
  70           664.84           54.117          
  80           675.64           55.709          
  90           685.16           57.115          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  100           693.68           58.373          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 1410400 Pernoonkoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto