www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue - Pernoonkoski

Vesistöennusteet > Kymijoen vesistöalue > Pernoonkoski > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 26.4.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 15.4.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 20.6.2019 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 143 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 74.9 - 250 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 74.9 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 108 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 181 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 250 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 71.8 m3/s ja maksimiarvo 268 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1970 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 372.55 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 564.00 m3/s, se on havaittu 19.12.1981 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 168.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           203.25           21.766          
  2           355.62           13.801          
  3           398.72           17.535          
  4           426.30           20.688          
  5           446.71           23.241          
  6           462.95           25.363          
  7           476.44           27.172          
  8           487.98           28.747          
  9           498.07           30.141          
  10           507.02           31.390          
  15           541.05           36.217          
  20           564.88           39.654          
  30           598.16           44.510          
  40           621.62           47.963          
  50           639.76           50.645          
  60           654.55           52.839          
  70           667.03           54.696          
  80           677.84           56.306          
  90           687.36           57.726          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  100           695.87           58.998          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 1410400 Pernoonkoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto