www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue - Pernoonkoski

Vesistöennusteet > Kymijoen vesistöalue > Pernoonkoski > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 21.10.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 16.8.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 13.11.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 17.49 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 17.45 - 17.69 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 17.45 m, 75 % todennäköisyydellä yli 17.45 m, 25 % todennäköisyydellä yli 17.58 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 17.69 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 17.45 m ja maksimiarvo 17.96 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1970 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 18.42 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 18.96 m, se on havaittu 19.12.1981 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 17.86 m.
  • Havainnot asemalta 1410400 Pernoo, ylä. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 31.08. vedenkorkeus on keskimäärin 17.37 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 17.35 - 17.39 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 17.42 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 17.33 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 17.09. vedenkorkeus on keskimäärin 17.38 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 17.36 - 17.40 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 17.43 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 17.34 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 17.10. vedenkorkeus on keskimäärin 17.38 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 17.34 - 17.46 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 17.54 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 17.27 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 17.11. vedenkorkeus on keskimäärin 17.45 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 17.39 - 17.56 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 17.71 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 17.24 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto