www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue - Villikkalanjoki

Vesistöennusteet > Kymijoen vesistöalue > Villikkalanjoki > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 5.4.2020 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 4.1.2020 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 13.4.2020 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 27.8 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 10.5 - 49.6 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 10.5 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 20.6 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 35.7 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 49.6 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 7.40 m3/s ja maksimiarvo 56.0 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1970 - 1987 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 33.83 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 54.60 m3/s, se on havaittu 14.04.1984 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 10.30 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           13.79           4.162          
  2           31.82           2.639          
  3           36.92           3.353          
  4           40.19           3.956          
  5           42.60           4.444          
  6           44.53           4.850          
  7           46.12           5.196          
  8           47.49           5.497          
  9           48.68           5.764          
  10           49.74           6.003          
  15           53.77           6.926          
  20           56.59           7.583          
  30           60.53           8.511          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  40           63.30           9.172          
  50           65.45           9.685          
  60           67.20           10.104          
  70           68.68           10.459          
  80           69.96           10.767          
  90           71.08           11.039          
  100           72.09           11.282          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 1410930 Villikkalanjoki havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto