www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue - Ahvenkoski

Vesistöennusteet > Kymijoen vesistöalue > Ahvenkoski > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 6.4.2021 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 28.2.2021 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 15.4.2021 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 244 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 188 - 262 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 188 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 222 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 250 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 262 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 176 m3/s ja maksimiarvo 289 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1970 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 262.27 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 367.00 m3/s, se on havaittu 15.04.1984 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 169.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           196.79           8.245          
  2           255.72           5.228          
  3           272.39           6.642          
  4           283.06           7.837          
  5           290.96           8.804          
  6           297.24           9.607          
  7           302.45           10.293          
  8           306.92           10.889          
  9           310.82           11.417          
  10           314.28           11.891          
  15           327.44           13.719          
  20           336.66           15.021          
  30           349.53           16.860          
  40           358.61           18.168          
  50           365.62           19.184          
  60           371.34           20.015          
  70           376.17           20.719          
  80           380.35           21.328          
  90           384.03           21.867          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  100           387.32           22.348          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 1411250 Ahvenkoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto