www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Porvoonjoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Etelä- ja Lounais-Suomen jokien virtaamat ovat kasvaneet viime viikon runsaiden sateiden johdosta. Jokien vedenpinnat ovat alkuviikosta kääntymässä laskuun. Heinäkuu on ollut sateinen ja kesäkuussa maavesivarastoihin syntyneet vajeet ovat pääosin täyttyneet. Loppuviikolle on ennustettu vähäisempiä sateita, ja jokien virtaamat pienenevät hiljalleen.

Järvien vedenkorkeudet ovat nousseet viime viikosta sateiden vaikutuksesta, ja ne ovat paikoin ajankohdan tavanomaisen tason yläpuolella. Lounais-Suomessa Säkylän Pyhäjärven vedenkorkeus on säilyttänyt viime viikon tasonsa. Tällä hetkellä vedenkorkeus on lähellä ajankohdan keskimääräistä tasoa. Juoksutusta on hieman kasvatettu sateiden takia. Painion pinta on noussut viikon takaisesta tasosta. Se on nyt 20 cm ajankohdan tavanomaisen tason yläpuolella ja pitää nykytasonsa heinäkuun loppupuolelle.

Lohjanjärven vedenkorkeus ei ole juuri muuttunut viime viikosta ja sen pinta on lähellä ajankohdan keskimääräistä tasoa. Hiidenveden pinta on noin 15 cm heinäkuun puolivälin tyypillisen tason yläpuolella. Hiidenveden pinta on noussut viime viikosta. Lohjanjärven ja Hiidenveden vedenkorkeudet ennustetaan säilyttävän tasonsa ensi viikon lopulle. Tuusulanjärvi on nyt 10 cm ajankohdan tavanomaisen tason yläpuolella. Pinnan ennustettaan laskevan hieman kahden seuraavaan viikon aikana. Luonnontilainen Artjärven Pyhäjärvi on noussut lisää sateiden vaikutuksesta. Sen pinta on jo ajankohdan keskimääräisen tason yläpuolella. Pinnan ennustetaan nousevan vielä hieman tämän hetkisestä ja se pysynee ajankohdan mediaanitason yläpuolella loppukesän ajan.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 14.07.2020).

 

 
Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Mallusjärvi
Patomäenkoski
Strömsberg
Vakkola
  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto