www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Porvoonjoen vesistöalue - Patomäenkoski

Vesistöennusteet > Porvoonjoen vesistöalue > Patomäenkoski > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 19.11.2020 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 3.11.2020 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 4.12.2020 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 9.05 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 5.28 - 21.6 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 5.28 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 7.12 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 15.6 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 21.6 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 3.74 m3/s ja maksimiarvo 36.8 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1993 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 19.22 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 26.00 m3/s, se on havaittu 24.04.1995 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 10.20 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           9.39           3.872          
  2           18.24           2.455          
  3           20.74           3.119          
  4           22.34           3.680          
  5           23.52           4.135          
  6           24.46           4.512          
  7           25.25           4.834          
  8           25.92           5.114          
  9           26.50           5.362          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  10           27.02           5.584          
  15           29.00           6.443          
  20           30.38           7.054          
  30           32.31           7.918          
  40           33.67           8.533          
  50           34.72           9.010          
  60           35.58           9.400          
  70           36.31           9.730          
  80           36.93           10.017          
  90           37.48           10.270          
  100           37.98           10.496          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 1800300 Patomäenkoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.

Virtaamarajoja

 • Tulva 2004 28 m3/s
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto