www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Porvoonjoen vesistöalue - Patomäenkoski

Vesistöennusteet > Porvoonjoen vesistöalue > Patomäenkoski > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 21.11.2020 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 5.11.2020 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 5.12.2020 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 67.67 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 67.11 - 69.22 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 67.11 m, 75 % todennäköisyydellä yli 67.33 m, 25 % todennäköisyydellä yli 68.30 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 69.22 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 67.07 m ja maksimiarvo 71.62 m.

Vedenkorkeusrajoja

  • Tulva 2004 70.03 m

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 08.10. vedenkorkeus on keskimäärin 66.68 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 66.63 - 66.81 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 67.09 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 66.58 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 24.10. vedenkorkeus on keskimäärin 66.85 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 66.70 - 67.00 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 67.41 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 66.59 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 24.11. vedenkorkeus on keskimäärin 66.89 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 66.80 - 67.25 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 68.14 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 66.65 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 24.12. vedenkorkeus on keskimäärin 67.04 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 66.97 - 67.20 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 68.05 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 66.71 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto