www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Porvoonjoen vesistöalue - Strömsberg

Vesistöennusteet > Porvoonjoen vesistöalue > Strömsberg > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 15.4.2021 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 8.4.2021 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 20.4.2021 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 67.4 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 39.7 - 88.2 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 39.7 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 54.1 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 75.6 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 88.2 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 30.7 m3/s ja maksimiarvo 109 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1963 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 80.14 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 203.00 m3/s, se on havaittu 04.05.1966 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 36.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           33.41           5.503          
  2           75.46           3.489          
  3           87.36           4.434          
  4           94.97           5.231          
  5           100.60           5.876          
  6           105.09           6.413          
  7           108.81           6.870          
  8           111.99           7.268          
  9           114.78           7.621          
  10           117.25           7.937          
  15           126.64           9.157          
  20           133.22           10.026          
  30           142.40           11.254          
  40           148.88           12.127          
  50           153.88           12.805          
  60           157.96           13.360          
  70           161.41           13.829          
  80           164.39           14.236          
  90           167.02           14.596          
  100           169.37           14.917          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 1800500 Vakkola havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto