www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Mustijoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Etelä- ja Lounais-Suomen jokien vedenpinnat ovat jatkaneet laskua maaliskuun puolivälin jälkeisen vähäsateisen jakson aikana. Loppuviikon sateet ovat tulleet osin lumena ja lämpötilan pysytellessä nollan tienoilla eivät ole juurikaan nostaneet virtaamia. Ensi viikolla sää lauhtuu selvästi, mutta sateet jäänevät vähäisiksi, joten virtaamat eivät kasvane merkittävästi.

Järvien vedenkorkeudet ovat laskussa, mutta pysyneet vielä pääosin selvästi ajankohdan tavanomaista korkeammalla. Lounais-Suomessa Säkylän Pyhäjärven vedenkorkeus on laskenut yli 10 cm korkeimmalta tasoltaan, mutta pysynee säännöstelyn ylärajan yläpuolella huhtikuun puoliväliin saakka. Juoksutus Eurajokeen Kauttuan padolta pysynee siihen asti maksimissaan ja siten myös Eurajoen vedenpinta Euran keskustassa pysyy tulvarajan tuntumassa. Painio on jatkanut laskuaan ja laskenut jo ajankohdan suositusrajalle, laskua on yli metrin helmikuun lopun tulvahuipusta. Se pysynee seuraavalla viikolla lähellä tämän hetken tasoa.

Hiidenvesi ja Lohjanjärvi ovat ajankohtaan nähden korkealla, mutta laskussa. Ne ovat tavanomaista huhtikuun alun tasoa puolisen metriä ylempänä, mutta kun lumen määrä ja siten kevättulvat ovat vähäisiä, ero tavanomaiseen tasoittuu huhtikuun kuluessa. Juoksutus Lohjanjärvestä Mustionjokeen on edelleen lähes maksimissaan. Tuusulanjärvi on lähellä ajankohdan tavanomaista ja nousee hiljalleen. Luonnontilainen Artjärven Pyhäjärvi on jatkanut laskuaan, mutta edelleen keskimääräistä huhtikuun alun tasoa 35 cm korkeammalla. Lasku hidastuu, mutta silti järvi jää huhtikuun puoliväliin mennessä keskimääräistä alemmaksi, kun tavallisesti kevättulvahuippu olisi vasta huhti-toukokuun vaihteessa.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 03.04.2020).

 

 
Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Hirvihaaranjoki
Vekkoski
  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto