www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Mustijoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Etelä-Suomen jokien vedenpinnat ovat laskeneet marraskuun lopussa, mutta joulukuun alun vesisateet ja paikoin maanantaina sataneen lumen sulaminen saavat vedenkorkeudet ennusteiden mukaan hienoiseen nousuun. Kiskon- ja Karjaanjoen vesistöalueilla vesi on noussut paikoin pelloille, mutta vedenpinnat ovat laskeneet. Kiskonjoen alueella ja etenkin Perniönjoella vedenkorkeus voi vielä nousta vähän alkuviikolla. Marraskuun sademäärä oli usealla vesistöalueella lähes 100 mm ja paikoin enemmänkin, kun keskimääräinen marraskuun sademäärä on 60-70 mm. Seuraavan viikon aikana sateet jäänevät tiistain jälkeen vähäisiksi.

Lounais-Suomessa Säkylän Pyhäjärven vedenkorkeus ei ole juuri muuttunut viime viikosta, ja se on edelleen ajankohdan mediaanitason tuntumassa. Juoksutus oli marraskuun puolivälin jälkeen sateiden takia suuri, mutta nyt juoksusta on pienennetty ajankohdan tavanomaiseksi. Ennusteen mukaan Pyhäjärvi nousee joulukuun puoliväliin mennessä noin 5 cm. Painion vedenpinta on laskenut viikontakaisesta huipustaan noin 20 cm. Lasku on hidastunut, mutta jatkunee taas loppuviikolla ja joulukuun puoliväliin mennessä laskua kertyy ennusteen mukaan 20-30 cm. Kiskonjoella Kirkkojärven ympäristössä vesi on noussut alavimmille pelloille. Vedenpinta on laskenut tulvatason alapuolelle, mutta voi nousta vielä hieman alkuviikon sateista.

Lohjanjärven ja Hiidenveden vedenpinnat nousivat marraskuun loppupuolen aikana ja ovat 15-20 cm keskimääräistä joulukuun alun tasoa korkeammalle. Pintojen nousu on pysähtynyt, mutta ne saattava nousta vielä joulukuun alussa hieman. Tuusulanjärven pinta on laskenut viikon ajan ja on ajankohdan mediaanitasolla. Tuusulanjärven pinnakorkeus ei muutu ennusteen mukaan parin seuraavan viikon aikana merkittävästi. Luonnontilaisen Artjärven Pyhäjärven pinta on noussut 30 cm keskimääräistä joulukuun alun tasoa korkeammalle. Se on ennusteen mukaan kääntymässä laskuun, jota kertyy joulukuun puoliväliin mennessä 5-10 cm.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 01.12.2020).

 

 
Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Hirvihaaranjoki
Vekkoski
  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto