www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Mustijoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Etelä- ja Lounais-Suomen pienten jokien virtaamat ovat pääosin laskeneet lähelle talvisen pieniä lukemia. Järvet ovat kuitenkin edelleen korkealla ja ainakin Karjaanjoen vesistössä Lohjanjärven juoksutus Mustionjokeen on ollut suuri. Mustionjoella on kuitenkin tällä hetkellä hyytötilanne päällä, joten Lohjanjärven juoksutusta on pienennetty lupaehtojen perusteella. Jäätyminen ja hyyde on muuallakin paikoin nostanut vedenkorkeuksia. Sään ennustetaan viikonloppuna kylmenevän voimakkaasti, mutta ensi viikon loppupuolella lauhtuvan selvästi suojan puolelle, jolloin virtaamat saattavat lähteä kasvuun lumen sulannan vaikutuksesta. Mahdolliset vesisateet nopeuttavat virtaamien kasvua.

Etelä-Suomen järvien vedenpinnat ovat vieläkin osin tulvalukemissa, mutta laskussa. Hiidenveden pinta on laskenut tulvahuipusta yli 20 cm, mutta on edelleen noin 35 cm ajankohdan keskitasoa ylempänä. Väänteenjoen säännöstelypadon luukut joudutaan pitämään todennäköisesti täysin auki Hiidenveden kevättulvahuipun jälkeiseen aikaan saakka. Lohjanjärvi on ajankohdan säännöstelyn ylärajan yläpuolella ja lähes 30 cm ajankohdan tyypillistä tasoa ylempänä. Vedenkorkeus laskee tämän hetken ennusteen mukaan ensi viikolla vihdoin säännöstelyn ylärajan alapuolelle, juoksutuksen pienentäminen Mustionjoen hyyderiskin vuoksi hidastaa kuitenkin laskua.

Tuusulanjärven vedenkorkeus on laskenut 15 cm korkeimmalta tasoltaan, lähelle ajankohdan tavanomaista tasoa. Ensi viikolla järvi jatkaa laskuaan, mahdollinen lumen sulaminen loppuviikolla voi tosin nostaa vedenkorkeutta. Luonnontilaisen Artjärven Pyhäjärven vedenkorkeus jatkaa laskuaan, mutta on edelleen lähes 60 cm ajankohdan keskitasoa korkeammalla. Viikon aikana sen ennustetaan laskevan 15-20 cm, mutta lauhtuminen pysäyttänee laskun ja voi kääntää vedenpinnan jälleen nousuun.

Lounais-Suomen järvistä Säkylän Pyhäjärven vedenkorkeus on pysynyt noin 10 cm ajankohdan mediaanitasoa ylempänä. Vedenkorkeus pysyy ennusteen seuraavan viikon ajan lähellä nykytasoa, mutta saattaa sen jälkeen nousta sään lauhtumisen myötä.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 19.01.2018).

 

 
Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Hirvihaaranjoki
Vekkoski
  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto