www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Mustijoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Syynkuun jälkipuolisko on ollut vähäsateinen etelärannikolla, minkä johdosta jokien vedenpinnat ovat kääntyneet laskuun ja järvien vedenkorkeudet eivät ole juuri muuttuneet viime viikosta. Lounais-Suomessa on satanut vähemmän ja vedenkorkeudet ovat pysyneet paikoin alhaalla. Etelä- ja lounaisrannikon jokien virtaamat pienenevät edelleen lähipäivinä, koska tämän viikon sateiden ennustetaan jäävän pääosin vähäisiksi.

Lounais-Suomessa Säkylän Pyhäjärven vedenkorkeus on ajankohdan mediaanitason tuntumassa ja se säilyttää tasonsa ennusteen mukaan lokakuun alkupuolelle. Painion vedenpinta ei ole juuri muuttunut edellisviikon tasostansa ja se on nyt noin 10 cm ajankohdan tavanomaisen tason yläpuolella. Sen ennustetaan nousevan hieman seuraavan kahden viikon aikana.

Lohjanjärven ja Hiidenveden pinnat eivät ole enää muuttuneet syyskuun alusta. Hiidenvesi on ajankohdan keskitason tuntumassa, Lohjanjärvi vastaavasti noin 15 cm ajankohdan mediaanin yläpuolella. Kummankaan järven pinnat eivät juuri muutu ennusteen mukaan lokakuun puolelle siirryttäessä. Tuusulanjärven pinta on laskenut takaisin ajankohdan mediaanitason lähelle ja se pysynee nykytasollaan seuraavat kaksi viikkoa. Luonnontilaisen Artjärven Pyhäjärven pinta on noussut noin 10 cm ajankohdan keskimääräisen tason yläpuolelle sateiden vaikutuksesta ja sen ennustetaan jatkavan hidasta nousua lokakuun aikana.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 22.09.2020).

 

 
Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Hirvihaaranjoki
Vekkoski
  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto