www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vantaanjoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Etelä- ja Lounais-Suomen jokien vedenkorkeudet ovat kääntyneet nousuun lauhan ja sateisen sään takia. Esimerkiksi Sirppujoen vedenpinta on noussut jo noin 1,5 metriä ja voi nousta viikonloppuna keskimääräisen kevättulvan tasolle. Sää jatkuu lämpimänä ensi viikon alkupuolelle asti ja jokien vedenpintojen ennustetaan pysyvän koholla ainakin ensi viikon puoliväliin saakka.

Lounais-Suomessa Säkylän Pyhäjärven vedenkorkeus on pysynyt lähellä edellisviikon tasoa. Helmikuun lopun ja maaliskuun alun se pysyy melko lähellä nykyistä pinnankorkeutta. Painion vedenkorkeus on jatkanut laskua, mutta saattaa kääntyä nousuun kuun lopussa, mikäli lauha sää jatkuu.

Hiidenveden ja Lohjanjärven vedenkorkeudet ovat jatkaneet laskuaan, mutta ovat 10-15 cm ajankohdan mediaanitasoa ylempänä. Lohjanjärven lasku jatkunee maaliskuun alulle. Hiidenveden pinta kääntynee nousuun lähipäivinä. Tuusulanjärven vedenkorkeuden lasku on hidastunut. Ensi viikolla vedenpinnan ennustetaan nousevan hieman leudon sään johdosta. Luonnontilaisen Artjärven Pyhäjärven pinta on noin 15 cm ajankohdan mediaania ylempänä. Ennusteen mukaan järven pinta kääntyy nousuun ensi viikon puolella.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 26.02.2021).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Hanala
Hirvijärvi
Kellokosken patoallas
Kytäjoki
Kytäjärvi
Lepsämänjoki
Luhtaanmäenjoki
Luhtajoki
Myllymäki
Ohkolanjoki
Oulunkylä
Palojoki
Ridasjärvi
Rusutjärvi
Salmijärvi
Sandbacka
Suolijärvi (Ylä-Suolijärvi)
Tuusulanjoki Jokitien silta
Tuusulanjoki Myllykylä
Tuusulanjärvi
Valkjärvi
Vantaanjoki Paloheimo
Vantaanjoki Peltosaari
Vantaanjoki Pirttiranta
Vantaanjoki Vanhakaupunki
Ylikylä
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto