www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vantaanjoen vesistöalue - Kytäjärvi

Vesistöennusteet > Vantaanjoen vesistöalue > Kytäjärvi > Tulovirtaamaennuste tekstinä
Maksimitulovirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 21.10.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 28.9.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 10.11.2018 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 1.58 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 0.816 - 5.91 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 0.816 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 1.07 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 2.97 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 5.91 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 0.730 m3/s ja maksimiarvo 6.57 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto