www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vantaanjoen vesistöalue - Kytäjärvi

Vesistöennusteet > Vantaanjoen vesistöalue > Kytäjärvi > Tulovirtaamaennuste tekstinä
Maksimitulovirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 28.7.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 8.7.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 10.8.2018 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 1.06 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 0.640 - 1.94 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 0.640 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 0.795 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 1.39 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 1.94 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 0.636 m3/s ja maksimiarvo 5.79 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto