www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vantaanjoen vesistöalue - Kytäjärvi

Vesistöennusteet > Vantaanjoen vesistöalue > Kytäjärvi > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 30.12.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 11.12.2018 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 19.1.2019 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 2.02 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 1.25 - 4.63 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 1.25 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 1.30 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 3.89 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 4.63 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 1.24 m3/s ja maksimiarvo 5.28 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1961 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 6.56 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 26.80 m3/s, se on havaittu 03.05.1966 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 1.25 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           0.79           0.680          
  2           5.98           0.431          
  3           7.45           0.548          
  4           8.39           0.647          
  5           9.09           0.726          
  6           9.65           0.793          
  7           10.11           0.849          
  8           10.50           0.899          
  9           10.84           0.942          
  10           11.15           0.981          
  15           12.31           1.132          
  20           13.12           1.239          
  30           14.26           1.391          
  40           15.06           1.499          
  50           15.68           1.583          
  60           16.18           1.652          
  70           16.61           1.710          
  80           16.98           1.760          
  90           17.30           1.804          
  100           17.59           1.844          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 2100130 Kytäjärvi - luusua havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto