www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vantaanjoen vesistöalue - Kytäjärvi

Vesistöennusteet > Vantaanjoen vesistöalue > Kytäjärvi > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 16.4.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 31.3.2019 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 22.4.2019 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 4.35 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 2.14 - 5.74 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 2.14 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 3.07 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 4.90 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 5.74 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 1.71 m3/s ja maksimiarvo 6.87 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1961 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 6.55 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 26.80 m3/s, se on havaittu 03.05.1966 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 1.25 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           0.83           0.668          
  2           5.98           0.424          
  3           7.44           0.538          
  4           8.37           0.635          
  5           9.06           0.714          
  6           9.61           0.779          
  7           10.07           0.834          
  8           10.46           0.883          
  9           10.80           0.925          
  10           11.10           0.964          
  15           12.25           1.112          
  20           13.06           1.218          
  30           14.18           1.367          
  40           14.98           1.473          
  50           15.59           1.555          
  60           16.09           1.622          
  70           16.51           1.679          
  80           16.88           1.729          
  90           17.20           1.773          
  100           17.49           1.812          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 2100130 Kytäjärvi - luusua havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto