www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vantaanjoen vesistöalue - Kytäjärvi

Vesistöennusteet > Vantaanjoen vesistöalue > Kytäjärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä




Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 1.11.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 20.10.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 13.11.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 79.70 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 79.66 - 80.06 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 79.66 m, 75 % todennäköisyydellä yli 79.67 m, 25 % todennäköisyydellä yli 79.80 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 80.06 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 79.65 m ja maksimiarvo 80.09 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1960 - 1999 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 80.15 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 80.68 m, se on havaittu 04.05.1966 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 79.83 m.
  • Havainnot asemalta 2100130 Kytäjärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 02.09. vedenkorkeus on keskimäärin 79.54 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 79.53 - 79.56 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 79.58 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 79.52 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 19.09. vedenkorkeus on keskimäärin 79.62 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 79.61 - 79.63 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 79.65 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 79.57 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 19.10. vedenkorkeus on keskimäärin 79.67 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 79.66 - 79.68 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 79.74 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 79.65 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 19.11. vedenkorkeus on keskimäärin 79.67 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 79.66 - 79.77 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 79.96 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 79.64 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto