www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vantaanjoen vesistöalue - Kytäjärvi

Vesistöennusteet > Vantaanjoen vesistöalue > Kytäjärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 21.4.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 16.4.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 24.4.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 79.88 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 79.81 - 80.06 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 79.81 m, 75 % todennäköisyydellä yli 79.86 m, 25 % todennäköisyydellä yli 79.91 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 80.06 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 79.79 m ja maksimiarvo 80.17 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1960 - 1999 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 80.15 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 80.68 m, se on havaittu 04.05.1966 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 79.83 m.
  • Havainnot asemalta 2100130 Kytäjärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 06.03. vedenkorkeus on keskimäärin 79.43 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 79.42 - 79.49 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 79.63 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 79.40 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 20.03. vedenkorkeus on keskimäärin 79.41 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 79.31 - 79.73 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 79.79 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 79.23 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 20.04. vedenkorkeus on keskimäärin 79.86 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 79.82 - 79.87 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 79.97 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 79.64 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 20.05. vedenkorkeus on keskimäärin 79.75 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 79.70 - 79.83 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 79.86 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 79.66 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto