www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vantaanjoen vesistöalue - Kytäjärvi

Vesistöennusteet > Vantaanjoen vesistöalue > Kytäjärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 22.4.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 12.4.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 29.4.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 79.86 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 79.71 - 79.93 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 79.71 m, 75 % todennäköisyydellä yli 79.83 m, 25 % todennäköisyydellä yli 79.87 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 79.93 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 79.64 m ja maksimiarvo 80.07 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1960 - 1999 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 80.15 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 80.68 m, se on havaittu 04.05.1966 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 79.83 m.
  • Havainnot asemalta 2100130 Kytäjärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 04.03. vedenkorkeus on keskimäärin 79.29 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 79.28 - 79.30 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 79.33 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 79.28 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 18.03. vedenkorkeus on keskimäärin 79.24 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 79.18 - 79.36 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 79.51 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 79.17 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 18.04. vedenkorkeus on keskimäärin 79.80 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 79.68 - 79.84 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 79.87 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 79.41 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 18.05. vedenkorkeus on keskimäärin 79.80 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 79.79 - 79.82 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 79.84 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 79.66 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto