www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vantaanjoen vesistöalue - Valkjärvi

Vesistöennusteet > Vantaanjoen vesistöalue > Valkjärvi > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 31.12.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 20.12.2018 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 12.1.2019 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 0.170 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 0.043 - 0.452 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 0.043 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 0.050 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 0.280 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 0.452 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 0.041 m3/s ja maksimiarvo 0.569 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1961 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 0.86 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 4.70 m3/s, se on havaittu 10.04.1963 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 0.24 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           -0.22           0.132          
  2           0.75           0.084          
  3           1.03           0.106          
  4           1.21           0.125          
  5           1.34           0.141          
  6           1.44           0.153          
  7           1.53           0.164          
  8           1.60           0.174          
  9           1.67           0.182          
  10           1.73           0.190          
  15           1.95           0.219          
  20           2.10           0.240          
  30           2.31           0.269          
  40           2.46           0.290          
  50           2.58           0.306          
  60           2.68           0.320          
  70           2.76           0.331          
  80           2.83           0.341          
  90           2.89           0.349          
  100           2.94           0.357          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 2100920 Valkjärvi - luusua havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto