www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vantaanjoen vesistöalue - Valkjärvi

Vesistöennusteet > Vantaanjoen vesistöalue > Valkjärvi > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 28.1.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 12.1.2019 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 17.2.2019 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 0.182 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 0.044 - 0.414 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 0.044 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 0.103 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 0.257 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 0.414 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 0.043 m3/s ja maksimiarvo 0.552 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1961 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 0.87 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 4.70 m3/s, se on havaittu 10.04.1963 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 0.24 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           -0.21           0.130          
  2           0.76           0.082          
  3           1.04           0.104          
  4           1.21           0.123          
  5           1.34           0.138          
  6           1.45           0.151          
  7           1.53           0.162          
  8           1.61           0.171          
  9           1.67           0.179          
  10           1.73           0.187          
  15           1.94           0.216          
  20           2.10           0.236          
  30           2.31           0.265          
  40           2.46           0.285          
  50           2.57           0.301          
  60           2.67           0.314          
  70           2.75           0.325          
  80           2.82           0.335          
  90           2.88           0.343          
  100           2.93           0.351          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 2100920 Valkjärvi - luusua havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto