www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vantaanjoen vesistöalue - Valkjärvi

Vesistöennusteet > Vantaanjoen vesistöalue > Valkjärvi > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 6.4.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 3.3.2019 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 18.4.2019 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 0.471 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 0.181 - 0.646 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 0.181 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 0.369 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 0.551 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 0.646 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 0.044 m3/s ja maksimiarvo 0.733 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1961 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 0.86 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 4.70 m3/s, se on havaittu 10.04.1963 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 0.24 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           -0.22           0.132          
  2           0.75           0.084          
  3           1.03           0.106          
  4           1.21           0.125          
  5           1.34           0.141          
  6           1.44           0.153          
  7           1.53           0.164          
  8           1.60           0.174          
  9           1.67           0.182          
  10           1.73           0.190          
  15           1.95           0.219          
  20           2.10           0.240          
  30           2.31           0.269          
  40           2.46           0.290          
  50           2.58           0.306          
  60           2.68           0.320          
  70           2.76           0.331          
  80           2.83           0.341          
  90           2.89           0.349          
  100           2.94           0.357          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 2100920 Valkjärvi - luusua havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto