www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vantaanjoen vesistöalue - Valkjärvi

Vesistöennusteet > Vantaanjoen vesistöalue > Valkjärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 24.12.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 12.12.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 7.1.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 34.18 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 34.07 - 34.25 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 34.07 m, 75 % todennäköisyydellä yli 34.15 m, 25 % todennäköisyydellä yli 34.21 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 34.25 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 34.06 m ja maksimiarvo 34.28 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1961 - 1999 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 34.41 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 35.25 m, se on havaittu 04.05.1966 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 34.17 m.
  • Havainnot asemalta 2100920 Valkjärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 02.11. vedenkorkeus on keskimäärin 34.01 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 33.99 - 34.02 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 34.03 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 33.98 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 19.11. vedenkorkeus on keskimäärin 34.07 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 34.05 - 34.09 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 34.15 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 34.03 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 19.12. vedenkorkeus on keskimäärin 34.14 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 34.11 - 34.17 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 34.22 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 34.06 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 19.01. vedenkorkeus on keskimäärin 34.15 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 34.12 - 34.17 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 34.19 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 34.05 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto