www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vantaanjoen vesistöalue - Valkjärvi

Vesistöennusteet > Vantaanjoen vesistöalue > Valkjärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 17.11.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 16.11.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 17.11.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 34.05 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 33.89 - 34.22 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 33.89 m, 75 % todennäköisyydellä yli 33.98 m, 25 % todennäköisyydellä yli 34.11 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 34.22 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 33.85 m ja maksimiarvo 34.23 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1961 - 1999 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 34.41 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 35.25 m, se on havaittu 04.05.1966 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 34.17 m.
  • Havainnot asemalta 2100920 Valkjärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 02.09. vedenkorkeus on keskimäärin 33.80 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 33.79 - 33.82 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 33.85 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 33.77 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 19.09. vedenkorkeus on keskimäärin 33.83 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 33.80 - 33.86 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 33.88 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 33.78 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 19.10. vedenkorkeus on keskimäärin 33.91 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 33.87 - 33.96 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 34.05 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 33.81 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 19.11. vedenkorkeus on keskimäärin 34.05 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 33.98 - 34.13 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 34.22 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 33.89 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto