www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vantaanjoen vesistöalue - Tuusulanjärvi

Vesistöennusteet > Vantaanjoen vesistöalue > Tuusulanjärvi > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 11.4.2021 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 1.4.2021 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 29.4.2021 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 4.70 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 2.65 - 7.07 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 2.65 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 3.67 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 5.65 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 7.07 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 1.63 m3/s ja maksimiarvo 8.99 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1961 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 5.26 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 11.50 m3/s, se on havaittu 04.05.1966 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 2.43 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           2.69           0.297          
  2           5.00           0.188          
  3           5.66           0.239          
  4           6.07           0.282          
  5           6.38           0.317          
  6           6.63           0.346          
  7           6.83           0.370          
  8           7.01           0.392          
  9           7.16           0.411          
  10           7.30           0.428          
  15           7.81           0.494          
  20           8.17           0.541          
  30           8.68           0.607          
  40           9.03           0.654          
  50           9.31           0.691          
  60           9.53           0.720          
  70           9.72           0.746          
  80           9.88           0.768          
  90           10.03           0.787          
  100           10.16           0.804          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 2101310 Tuusulanjärvi - luusua havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto