www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vantaanjoen vesistöalue - Vantaanjoki Paloheimo

Vesistöennusteet > Vantaanjoen vesistöalue > Vantaanjoki Paloheimo > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 30.4.2020 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 7.4.2020 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 8.5.2020 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 0.870 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 0.538 - 2.08 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 0.538 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 0.644 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 1.24 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 2.08 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 0.536 m3/s ja maksimiarvo 2.89 m3/s.

Virtaamarajoja

  • Tulvaraja 5.35 m3/s
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto