www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vantaanjoen vesistöalue - Vantaanjoki Paloheimo

Vesistöennusteet > Vantaanjoen vesistöalue > Vantaanjoki Paloheimo > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 28.6.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 18.6.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 1.7.2019 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 0.125 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 0.113 - 0.216 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 0.113 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 0.113 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 0.154 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 0.216 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 0.113 m3/s ja maksimiarvo 0.352 m3/s.

Virtaamarajoja

  • Tulvaraja 5.35 m3/s
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto