www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vantaanjoen vesistöalue - Vantaanjoki Paloheimo

Vesistöennusteet > Vantaanjoen vesistöalue > Vantaanjoki Paloheimo > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 25.8.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 23.8.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 28.8.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 86.68 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 86.67 - 86.72 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 86.67 m, 75 % todennäköisyydellä yli 86.67 m, 25 % todennäköisyydellä yli 86.70 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 86.72 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 86.67 m ja maksimiarvo 86.76 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 2002 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 87.14 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 87.45 m, se on havaittu 29.07.2004 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 86.94 m.
  • Havainnot asemalta 2100210 Paloheimo. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeusrajoja

  • Tulvaraja 87.35 m

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 01.09. vedenkorkeus on keskimäärin 86.67 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 86.66 - 86.69 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 86.70 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 86.66 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 18.09. vedenkorkeus on keskimäärin 86.68 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 86.66 - 86.70 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 86.74 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 86.65 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 18.10. vedenkorkeus on keskimäärin 86.69 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 86.67 - 86.72 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 86.82 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 86.65 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 18.11. vedenkorkeus on keskimäärin 86.74 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 86.69 - 86.80 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 86.91 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 86.64 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto