www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vantaanjoen vesistöalue - Sandbacka

Vesistöennusteet > Vantaanjoen vesistöalue > Sandbacka > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 4.10.2020 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 2.10.2020 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 6.10.2020 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 1.32 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 0.675 - 2.79 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 0.675 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 0.984 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 2.02 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 2.79 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 0.674 m3/s ja maksimiarvo 6.34 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1971 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 5.57 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 12.00 m3/s, se on havaittu 13.04.1977 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 2.20 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           1.74           0.487          
  2           5.19           0.309          
  3           6.16           0.393          
  4           6.79           0.463          
  5           7.25           0.520          
  6           7.62           0.568          
  7           7.92           0.608          
  8           8.18           0.644          
  9           8.41           0.675          
  10           8.61           0.703          
  15           9.38           0.811          
  20           9.92           0.888          
  30           10.68           0.996          
  40           11.21           1.074          
  50           11.62           1.134          
  60           11.95           1.183          
  70           12.23           1.224          
  80           12.48           1.260          
  90           12.69           1.292          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  100           12.89           1.321          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 2100946 Sandbacka havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto