www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vantaanjoen vesistöalue - Myllymäki

Vesistöennusteet > Vantaanjoen vesistöalue > Myllymäki > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 24.8.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 24.8.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 24.8.2019 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 4.74 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 4.73 - 4.76 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 4.73 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 4.74 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 4.75 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 4.76 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 4.73 m3/s ja maksimiarvo 7.76 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1959 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 88.85 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 228.00 m3/s, se on havaittu 03.05.1966 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 37.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           39.99           5.559          
  2           83.96           3.525          
  3           96.40           4.479          
  4           104.36           5.284          
  5           110.25           5.936          
  6           114.94           6.478          
  7           118.83           6.940          
  8           122.16           7.342          
  9           125.07           7.698          
  10           127.66           8.018          
  15           137.48           9.250          
  20           144.35           10.128          
  30           153.96           11.369          
  40           160.73           12.251          
  50           165.96           12.936          
  60           170.23           13.496          
  70           173.83           13.970          
  80           176.95           14.381          
  90           179.70           14.744          
  100           182.16           15.069          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 2101220 Myllymäki havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto