www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vantaanjoen vesistöalue - Myllymäki

Vesistöennusteet > Vantaanjoen vesistöalue > Myllymäki > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 30.10.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 15.10.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 10.11.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 24.08 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 23.29 - 24.78 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 23.29 m, 75 % todennäköisyydellä yli 23.72 m, 25 % todennäköisyydellä yli 24.53 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 24.78 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 23.28 m ja maksimiarvo 25.16 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1959 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 25.18 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 26.78 m, se on havaittu 03.05.1966 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 24.32 m.
  • Havainnot asemalta 2101220 Myllymäki. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeusrajoja

  • Vahinkoraja 25.65 m

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 31.08. vedenkorkeus on keskimäärin 23.22 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 23.19 - 23.28 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 23.49 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 23.18 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 17.09. vedenkorkeus on keskimäärin 23.27 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 23.20 - 23.38 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 23.65 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 23.17 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 17.10. vedenkorkeus on keskimäärin 23.40 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 23.24 - 23.67 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 24.19 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 23.15 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 17.11. vedenkorkeus on keskimäärin 23.70 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 23.43 - 23.95 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 24.41 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 23.20 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto