www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vantaanjoen vesistöalue - Myllymäki

Vesistöennusteet > Vantaanjoen vesistöalue > Myllymäki > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 1.4.2020 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 14.12.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 14.4.2020 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 25.06 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 24.24 - 25.61 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 24.24 m, 75 % todennäköisyydellä yli 24.82 m, 25 % todennäköisyydellä yli 25.25 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 25.61 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 23.81 m ja maksimiarvo 25.73 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1959 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 25.18 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 26.78 m, se on havaittu 03.05.1966 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 24.32 m.
  • Havainnot asemalta 2101220 Myllymäki. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeusrajoja

  • Vahinkoraja 25.65 m

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 09.06. vedenkorkeus on keskimäärin 23.45 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 23.40 - 23.54 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 23.65 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 23.33 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 26.06. vedenkorkeus on keskimäärin 23.37 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 23.31 - 23.44 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 23.71 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 23.27 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 26.07. vedenkorkeus on keskimäärin 23.25 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 23.22 - 23.35 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 23.50 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 23.19 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 26.08. vedenkorkeus on keskimäärin 23.27 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 23.21 - 23.39 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 23.57 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 23.17 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto