www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vantaanjoen vesistöalue - Ylikylä

Vesistöennusteet > Vantaanjoen vesistöalue > Ylikylä > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 7.4.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 1.4.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 11.4.2019 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 32.2 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 23.9 - 46.5 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 23.9 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 27.9 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 36.5 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 46.5 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 23.1 m3/s ja maksimiarvo 49.5 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 2002 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 29.18 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 51.00 m3/s, se on havaittu 02.08.2004 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 14.80 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           11.49           3.898          
  2           27.41           2.472          
  3           31.92           3.141          
  4           34.80           3.705          
  5           36.93           4.163          
  6           38.63           4.543          
  7           40.04           4.867          
  8           41.25           5.149          
  9           42.30           5.398          
  10           43.24           5.622          
  15           46.79           6.487          
  20           49.28           7.102          
  30           52.76           7.972          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  40           55.21           8.590          
  50           57.11           9.071          
  60           58.65           9.464          
  70           59.96           9.796          
  80           61.08           10.085          
  90           62.08           10.339          
  100           62.97           10.567          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 2101500 Ylikylä havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto