www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vantaanjoen vesistöalue - Ylikylä

Vesistöennusteet > Vantaanjoen vesistöalue > Ylikylä > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 25.5.2020 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 25.5.2020 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 28.5.2020 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 2.63 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 2.63 - 3.35 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 2.63 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 2.63 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 2.67 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 3.35 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 2.63 m3/s ja maksimiarvo 3.89 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 2002 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 29.13 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 51.00 m3/s, se on havaittu 02.08.2004 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 14.80 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           12.00           3.663          
  2           27.42           2.322          
  3           31.78           2.951          
  4           34.57           3.481          
  5           36.64           3.911          
  6           38.28           4.268          
  7           39.65           4.572          
  8           40.81           4.837          
  9           41.83           5.072          
  10           42.74           5.282          
  15           46.18           6.094          
  20           48.60           6.673          
  30           51.96           7.490          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  40           54.34           8.071          
  50           56.17           8.522          
  60           57.67           8.891          
  70           58.93           9.204          
  80           60.03           9.475          
  90           60.99           9.714          
  100           61.85           9.928          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 2101500 Ylikylä havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto