www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vantaanjoen vesistöalue - Ylikylä

Vesistöennusteet > Vantaanjoen vesistöalue > Ylikylä > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 30.3.2021 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 14.12.2020 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 14.4.2021 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 32.5 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 14.9 - 53.5 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 14.9 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 26.0 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 39.3 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 53.5 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 6.81 m3/s ja maksimiarvo 62.6 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 2002 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 29.13 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 51.00 m3/s, se on havaittu 02.08.2004 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 14.80 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           12.00           3.663          
  2           27.42           2.322          
  3           31.78           2.951          
  4           34.57           3.481          
  5           36.64           3.911          
  6           38.28           4.268          
  7           39.65           4.572          
  8           40.81           4.837          
  9           41.83           5.072          
  10           42.74           5.282          
  15           46.18           6.094          
  20           48.60           6.673          
  30           51.96           7.490          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  40           54.34           8.071          
  50           56.17           8.522          
  60           57.67           8.891          
  70           58.93           9.204          
  80           60.03           9.475          
  90           60.99           9.714          
  100           61.85           9.928          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 2101500 Ylikylä havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto