www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vantaanjoen vesistöalue - Ylikylä

Vesistöennusteet > Vantaanjoen vesistöalue > Ylikylä > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 6.11.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 21.10.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 16.11.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 29.75 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 29.39 - 30.63 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 29.39 m, 75 % todennäköisyydellä yli 29.57 m, 25 % todennäköisyydellä yli 30.22 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 30.63 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 29.28 m ja maksimiarvo 31.07 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 2002 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 30.82 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 32.28 m, se on havaittu 01.08.2004 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 30.05 m.
  • Havainnot asemalta 2101500 Ylikylä. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 07.09. vedenkorkeus on keskimäärin 29.19 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 29.15 - 29.23 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 29.28 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 29.13 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 24.09. vedenkorkeus on keskimäärin 29.22 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 29.19 - 29.30 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 29.47 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 29.13 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 24.10. vedenkorkeus on keskimäärin 29.33 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 29.22 - 29.52 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 29.83 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 29.12 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 24.11. vedenkorkeus on keskimäärin 29.41 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 29.34 - 29.66 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 30.43 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 29.25 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto