www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vantaanjoen vesistöalue - Oulunkylä

Vesistöennusteet > Vantaanjoen vesistöalue > Oulunkylä > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 13.2.2020 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 2.2.2020 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 4.4.2020 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 66.6 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 48.0 - 103 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 48.0 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 57.8 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 80.0 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 103 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 44.9 m3/s ja maksimiarvo 146 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1937 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 129.86 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 317.00 m3/s, se on havaittu 03.05.1966 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 50.40 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           59.52           6.846          
  2           122.82           4.341          
  3           140.73           5.515          
  4           152.19           6.507          
  5           160.67           7.310          
  6           167.41           7.977          
  7           173.02           8.546          
  8           177.81           9.042          
  9           182.00           9.480          
  10           185.72           9.873          
  15           199.86           11.392          
  20           209.76           12.473          
  30           223.59           14.000          
  40           233.33           15.086          
  50           240.87           15.930          
  60           247.01           16.620          
  70           252.20           17.204          
  80           256.69           17.710          
  90           260.65           18.157          
  100           264.18           18.557          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 2101700 Oulunkylä havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.

Virtaamarajoja

 • Vahinkoraja 240 m3/s
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto