www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vantaanjoen vesistöalue - Vantaanjoki Vanhakaupunki

Vesistöennusteet > Vantaanjoen vesistöalue > Vantaanjoki Vanhakaupunki > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 10.4.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 2.4.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 18.4.2019 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 114 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 87.4 - 152 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 87.4 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 99.0 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 124 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 152 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 85.7 m3/s ja maksimiarvo 225 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto