logo
 

Vesistöennusteet: Vantaanjoen vesistöalue - Tuusulanjoki

Vesistöennusteet > Vantaanjoen vesistöalue > Tuusulanjoki > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 7.2.2025 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 14.12.2024 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 1.4.2025 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 7.73 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 3.30 - 10.7 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 3.30 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 6.58 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 8.92 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 10.7 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 1.61 m3/s ja maksimiarvo 13.5 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 2005 - 2012 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 7.56 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 9.60 m3/s, se on havaittu 11.04.2010 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 4.80 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           4.46           0.966          
  2           7.25           0.612          
  3           8.04           0.778          
  4           8.55           0.918          
  5           8.92           1.031          
  6           9.22           1.125          
  7           9.46           1.206          
  8           9.68           1.275          
  9           9.86           1.337          
  10           10.02           1.393          
  15           10.65           1.607          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  20           11.08           1.759          
  30           11.69           1.975          
  40           12.12           2.128          
  50           12.45           2.247          
  60           12.72           2.344          
  70           12.95           2.427          
  80           13.15           2.498          
  90           13.32           2.561          
  100           13.48           2.618          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 2105400 Tuusulanjoki Myllykylä havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.