www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vantaanjoen vesistöalue - Ohkolanjoki

Vesistöennusteet > Vantaanjoen vesistöalue > Ohkolanjoki > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 13.11.2020 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 28.10.2020 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 27.11.2020 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 7.02 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 3.53 - 11.7 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 3.53 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 5.19 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 9.21 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 11.7 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 2.93 m3/s ja maksimiarvo 23.2 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto