www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vantaanjoen vesistöalue - Ohkolanjoki

Vesistöennusteet > Vantaanjoen vesistöalue > Ohkolanjoki > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 4.10.2020 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 3.10.2020 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 6.10.2020 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 1.35 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 0.274 - 5.98 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 0.274 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 0.499 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 3.86 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 5.98 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 0.273 m3/s ja maksimiarvo 12.9 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto