logo
 

Vesistöennusteet: Karjaanjoen vesistöalue

Asiantuntijan työpöytä > Karjaanjoen vesistöalue

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Averia
Hiidenvesi
Hormajärvi
Kirmustenjärvi
Lohjanjärvi (Lohjanjärvi Lohja)
Maikkalanselkä
Nummenjoki Pirkkula
Peltokoski
Pitkäjärvi
Punelia
Pusulanjoki Hyvelän silta
Pusulanjärvi
Puujärvi (Puujärvi säännöstelypato)
Saarijärvi
Vanjoki Jokikunta
Vanjoki Kutin silta
Vanjoki Nahkionkoski
Vaskijärvi
Vihtijärvi
Väänteenjoki
Ylimmäinen

Pohjavesi ja maankosteus
Karkkila