www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Karjaanjoen vesistöalue - Kirmustenjärvi

Vesistöennusteet > Karjaanjoen vesistöalue > Kirmustenjärvi > Tulovirtaamaennuste tekstinä
Maksimitulovirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 21.7.2020 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 25.6.2020 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 10.8.2020 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 0.625 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 0.382 - 1.35 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 0.382 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 0.503 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 0.923 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 1.35 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 0.202 m3/s ja maksimiarvo 1.66 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto