www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Karjaanjoen vesistöalue - Kirmustenjärvi

Vesistöennusteet > Karjaanjoen vesistöalue > Kirmustenjärvi > Tulovirtaamaennuste tekstinä
Maksimitulovirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 26.10.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 26.10.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 3.11.2019 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 0.516 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 0.079 - 0.932 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 0.079 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 0.407 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 0.764 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 0.932 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 0.073 m3/s ja maksimiarvo 1.47 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto