www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Karjaanjoen vesistöalue - Kirmustenjärvi

Vesistöennusteet > Karjaanjoen vesistöalue > Kirmustenjärvi > Tulovirtaamaennuste tekstinä
Maksimitulovirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 25.8.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 23.8.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 30.8.2019 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 0.378 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 0.101 - 1.44 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 0.101 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 0.300 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 0.555 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 1.44 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 0.069 m3/s ja maksimiarvo 1.87 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto