www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Karjaanjoen vesistöalue - Kirmustenjärvi

Vesistöennusteet > Karjaanjoen vesistöalue > Kirmustenjärvi > Tulovirtaamaennuste tekstinä
Maksimitulovirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 31.1.2020 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 10.12.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 2.4.2020 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 2.45 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 1.46 - 3.75 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 1.46 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 1.88 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 2.98 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 3.75 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 0.747 m3/s ja maksimiarvo 4.08 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto