www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Karjaanjoen vesistöalue - Kirmustenjärvi

Vesistöennusteet > Karjaanjoen vesistöalue > Kirmustenjärvi > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 25.5.2020 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 25.5.2020 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 25.5.2020 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 0.102 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 0.102 - 0.240 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 0.102 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 0.102 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 0.102 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 0.240 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 0.102 m3/s ja maksimiarvo 0.535 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto