www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Karjaanjoen vesistöalue - Kirmustenjärvi

Vesistöennusteet > Karjaanjoen vesistöalue > Kirmustenjärvi > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 24.2.2020 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 19.12.2019 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 9.4.2020 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 1.35 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 0.761 - 2.00 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 0.761 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 1.06 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 1.59 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 2.00 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 0.111 m3/s ja maksimiarvo 2.26 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto