www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Karjaanjoen vesistöalue - Kirmustenjärvi

Vesistöennusteet > Karjaanjoen vesistöalue > Kirmustenjärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 16.11.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 6.11.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 16.11.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 54.31 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 54.12 - 54.52 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 54.12 m, 75 % todennäköisyydellä yli 54.20 m, 25 % todennäköisyydellä yli 54.44 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 54.52 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 54.12 m ja maksimiarvo 54.65 m.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 01.09. vedenkorkeus on keskimäärin 54.12 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 54.11 - 54.13 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 54.15 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 54.09 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 18.09. vedenkorkeus on keskimäärin 54.13 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 54.10 - 54.15 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 54.18 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 54.07 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 18.10. vedenkorkeus on keskimäärin 54.17 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 54.12 - 54.23 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 54.32 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 54.05 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 18.11. vedenkorkeus on keskimäärin 54.33 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 54.21 - 54.44 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 54.53 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 54.10 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto