www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Karjaanjoen vesistöalue - Kirmustenjärvi

Vesistöennusteet > Karjaanjoen vesistöalue > Kirmustenjärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 25.5.2020 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 25.5.2020 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 25.5.2020 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 54.40 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 54.40 - 54.42 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 54.40 m, 75 % todennäköisyydellä yli 54.40 m, 25 % todennäköisyydellä yli 54.40 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 54.42 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 54.40 m ja maksimiarvo 54.47 m.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 09.06. vedenkorkeus on keskimäärin 54.36 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 54.35 - 54.37 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 54.38 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 54.34 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 26.06. vedenkorkeus on keskimäärin 54.33 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 54.31 - 54.35 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 54.38 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 54.26 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 26.07. vedenkorkeus on keskimäärin 54.27 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 54.23 - 54.31 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 54.38 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 54.13 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 26.08. vedenkorkeus on keskimäärin 54.24 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 54.17 - 54.30 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 54.39 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 54.07 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto