www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Karjaanjoen vesistöalue - Kirmustenjärvi

Vesistöennusteet > Karjaanjoen vesistöalue > Kirmustenjärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 6.1.2020 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 25.12.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 17.1.2020 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 54.50 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 54.33 - 54.69 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 54.33 m, 75 % todennäköisyydellä yli 54.44 m, 25 % todennäköisyydellä yli 54.56 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 54.69 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 54.30 m ja maksimiarvo 54.74 m.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 06.11. vedenkorkeus on keskimäärin 54.15 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 54.14 - 54.17 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 54.19 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 54.12 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 23.11. vedenkorkeus on keskimäärin 54.25 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 54.21 - 54.32 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 54.38 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 54.17 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 23.12. vedenkorkeus on keskimäärin 54.42 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 54.38 - 54.45 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 54.54 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 54.28 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 23.01. vedenkorkeus on keskimäärin 54.43 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 54.40 - 54.50 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 54.57 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 54.34 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto