www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Karjaanjoen vesistöalue - Kirmustenjärvi

Vesistöennusteet > Karjaanjoen vesistöalue > Kirmustenjärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 23.8.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 19.8.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 26.8.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 54.13 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 54.12 - 54.15 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 54.12 m, 75 % todennäköisyydellä yli 54.12 m, 25 % todennäköisyydellä yli 54.14 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 54.15 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 54.12 m ja maksimiarvo 54.17 m.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 01.09. vedenkorkeus on keskimäärin 54.12 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 54.10 - 54.13 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 54.14 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 54.09 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 18.09. vedenkorkeus on keskimäärin 54.12 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 54.10 - 54.14 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 54.19 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 54.07 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 18.10. vedenkorkeus on keskimäärin 54.14 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 54.11 - 54.22 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 54.34 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 54.06 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 18.11. vedenkorkeus on keskimäärin 54.29 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 54.21 - 54.42 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 54.51 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 54.10 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto