www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Karjaanjoen vesistöalue - Kirmustenjärvi

Vesistöennusteet > Karjaanjoen vesistöalue > Kirmustenjärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 29.2.2020 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 27.12.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 9.4.2020 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 54.60 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 54.48 - 54.72 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 54.48 m, 75 % todennäköisyydellä yli 54.56 m, 25 % todennäköisyydellä yli 54.65 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 54.72 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 54.44 m ja maksimiarvo 54.79 m.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 06.09. vedenkorkeus on keskimäärin 54.11 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 54.10 - 54.12 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 54.14 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 54.09 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 23.09. vedenkorkeus on keskimäärin 54.11 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 54.09 - 54.14 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 54.16 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 54.06 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 23.10. vedenkorkeus on keskimäärin 54.15 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 54.10 - 54.23 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 54.35 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 54.06 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 23.11. vedenkorkeus on keskimäärin 54.33 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 54.19 - 54.42 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 54.60 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 54.13 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto